GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Zoerbeemden 4, 6245LR Eijsden

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Eijsden-Margraten

Geplaatst op Lokaalnieuwseijsden.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen eijsden
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Zoerbeemden 4, 6245LR Eijsden

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Betreft: het uitbreiden van de bedrijfshalLocatie: Zoerbeemden 4, 6245LR EijsdenBesluit: verleendVerzenddatum besluit:18 januari 2022Kenmerk:2021-025481Procedure: RegulierEr is besloten de volgende activiteit(en) te verlenen:•bouwen van een nieuw bouwwerkU kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nl of 043-4588488.Niet eens met het besluit? Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u (als u belanghebbende bent) hiertegen bezwaar maken. U kunt alleen schriftelijk een bezwaar indienen, dus niet langs elektronische weg (e-mail, sms, etc.) behalve per telefax (043 458 8400). Dit bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG Margraten.In het bezwaarschrift schrijft u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met ons besluit. Denkt u eraan dat u het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw naam, adres en dagtekening vermeldt. De uiterste datum om het bezwaarschrift in te dienen, is zes weken na de datum waarop wij het besluit verzonden.Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Alleen als er spoedeisende belangen zijn die dat nodig maken, kunt u bij de rechter om een tijdelijke maatregel vragen. Dat heet een voorlopige voorziening. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u uw DigiD (elektronische handtekening) nodig. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg.Een voorlopige voorziening vragen is niet gratis. De griffie van de rechtbank kan u informeren over de kosten.Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.

Unknown

 Lokaalnieuwseijsden.nl Redactie

Lokaalnieuwseijsden.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Eijsden. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.