GEMEENTEBLADKennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag beschikking, Kapelkesstraat 9-11, 6245AG Eijsden

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Eijsden-Margraten

Geplaatst op Lokaalnieuwseijsden.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Eijsden
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag beschikking, Kapelkesstraat 9-11, 6245AG Eijsden

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Betreft: Verzoek Hoger grenswaarde Kapelkesstraat 9-11 EijsdenLocatie: Kapelkesstraat 9-11, 6245AG EijsdenVoorgenomen besluit: toegekendBesluitdatum ontwerpbesluit: 12 december 2023Verzenddatum ontwerpbesluit: 20 december 2023Kenmerk: Z2023-00002258 / B2023-00000280Procedure: UitgebreidDit voorgenomen besluit gaat over het toekennen van hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder voor het plan "Kapelkesstraat 9-11 te Eijsden" waarbij acht appartementen worden gerealiseerd. Bij 5 appartementen wordt de voorkeursgrens waarde als gevolg van het industrieterrein Ir. Rocoustraat overschreden en bij 6 appartementen wordt (tevens) de voorkeursgrens waarde als gevolg van de spoorlijn Mastricht-Visé overschreden. De maximaal vastgestelde hogere waarde ten gevolge van spoorwegweglawaai bedraagt 60 dB en van industrielawaai bedraagt deze 53 dB.U kunt deze stukken op afspraak inzien. Dit kan voor een periode van zes weken, met ingang van de dag direct na de datum van verzending van dit besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via e-mail: vvth@eijsden-margraten.nl of bel 043 458 8488. ZienswijzeTijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen over dit besluit. In deze zienswijze kunt u reageren op het voorgenomen besluit. U kunt hierin aangeven op welke punten u het wel of niet eens bent en uw toelichting hierop geven. De zienswijze kunt u schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG Margraten. Op verzoek kunt u ook een mondelinge zienswijze indienen. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. U kunt geen zienswijze indienen langs de elektronische weg (e-mail, sms, etc.), behalve per telefax 043 458 8400.Het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten.

Unknown

 Lokaalnieuwseijsden.nl Redactie

Lokaalnieuwseijsden.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Eijsden. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.