GEMEENTEBLADKennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag beschikking, Langstraat 3J, 6245KK Eijsden

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Eijsden-Margraten

Geplaatst op Lokaalnieuwseijsden.nl op: 11-1-2024

  1. Bekendmakingen Eijsden
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag beschikking, Langstraat 3J, 6245KK Eijsden

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Betreft: het realiseren van een bedrijfswoningLocatie: Langstraat 3J, 6245KK EijsdenOntwerpbesluit: toegekendBesluitdatum: 2 januari 2024Kenmerk: Z2023-00000186 / B2023-00000309Verzenddatum ontwerpbesluit: 9 januari 2024Procedure: UitgebreidEr is besloten de volgende activiteiten toegekend:•het bouwen van een bouwwerk•activiteit die betrekking heeft op een rijksmonumentU kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Eijsden-Margraten via e-mail: vvth@eijsden-margraten.nl bel of 043 458 8488. Tevens is het besluit en de bijbehorende stukken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.Niet eens met het ontwerpbesluit? Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen over dit besluit. In deze zienswijze kunt u reageren op het voorgenomen besluit. U kunt hierin aangeven op welke punten u het wel of niet eens bent en uw toelichting hierop geven. De zienswijze kunt u schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG Margraten. Op verzoek kunt u ook een mondelinge zienswijze indienen. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. U kunt geen zienswijze indienen langs de elektronische weg (e-mail, sms, etc.), behalve per telefax 043 458 8400.

Unknown

 Lokaalnieuwseijsden.nl Redactie

Lokaalnieuwseijsden.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Eijsden. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Eijsden

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.