GEMEENTEBLADKennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag beschikking, Von Geusauplein 21B, 6245GC Eijsden

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Eijsden-Margraten

Geplaatst op Lokaalnieuwseijsden.nl op: 28-12-2023

  1. Bekendmakingen Eijsden
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag beschikking, Von Geusauplein 21B, 6245GC Eijsden

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Betreft: het bouwen van een levensloopbestendige woning (voor de verhuur)Locatie: Von Geusauplein 21B, 6245GC EijsdenVoorgenomen besluit: OntwerpbesluitBesluitdatum ontwerpbesluit: 13 december 2023Verzenddatum ontwerpbesluit: 26 december 2023Kenmerk: 2022-010964 / B2023-00000282Procedure: UitgebreidDit voorgenomen besluit gaat over de activiteit(en):•het bouwen van een bouwwerk•handelen in strijd met de ruimtelijke regelsU kunt deze stukken op afspraak inzien. Dit kan voor een periode van zes weken, met ingang van de dag direct na de datum van verzending van dit besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via e-mail: vvth@eijsden-margraten.nl of bel 043 458 8488. Tevens is de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.ZienswijzeTijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen over dit besluit. In deze zienswijze kunt u reageren op het voorgenomen besluit. U kunt hierin aangeven op welke punten u het wel of niet eens bent en uw toelichting hierop geven. De zienswijze kunt u schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG Margraten. Op verzoek kunt u ook een mondelinge zienswijze indienen. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. U kunt geen zienswijze indienen langs de elektronische weg (e-mail, sms, etc.), behalve per telefax 043 458 8400.Het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten.

Unknown

 Lokaalnieuwseijsden.nl Redactie

Lokaalnieuwseijsden.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Eijsden. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Eijsden

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.