Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, von Geusauplein 21B, 6245GC Eijsden

Bekendmaking voor bouwvergunningomgevingsvergunning in Eijsden-Margraten

Geplaatst op Lokaalnieuwseijsden.nl op: 22-2-2024

  1. Bekendmakingen Eijsden
  2. Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, von Geusauplein 21B, 6245GC Eijsden

bouwvergunningomgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Betreft: het bouwen van een levensloopbestendige woning (voor de verhuur) Locatie: von Geusauplein 21B, 6245GC Eijsden Besluit: toegekend Besluitdatum: 14 februari 2024 Kenmerk: 2022-010964 / B2024-00000042 Verzenddatum besluit: 20 februari 2024 Procedure: Uitgebreid Er is besloten de volgende activiteit(en) toegekend: •het bouwen van een bouwwerk •handelen in strijd met de ruimtelijke regels U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Eijsden-Margraten via e-mail: vvth@eijsden-margraten.nl bel of 043 458 8488. Tevens is het besluit en de bijbehorende stukken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Niet eens met het besluit? Bent u het met deze beslissing niet eens, dan kunt u hiertegen schriftelijk beroep instellen. U moet binnen zes weken, na verzenden van het besluit een beroepschrift indienen. Zet in uw beroepschrift: •a. uw naam, adres en handtekening; •b. de datum waarop u het beroepschrift schrijft; •c. een omschrijving van het besluit en de datum van het besluit waartegen u beroep instelt; •d. de reden(en) van uw beroep. Het beroepschrift stuurt u naar de rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Als u beroep instelt, treedt het besluit toch in werking. Alleen als er spoedeisende belangen zijn die dat nodig maken, kunt u bij de rechter om een tijdelijke maatregel vragen. Dat heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg. In beroep gaan en een voorlopige voorziening vragen is niet gratis. De griffie van de rechtbank kan u informeren over de kosten. Het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten.

Unknown

 Lokaalnieuwseijsden.nl Redactie

Lokaalnieuwseijsden.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Eijsden. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.