Kennisgeving huisnummerbesluit, Kasteellaan 1 (1e-2e en 3e verdieping) en Kasteellaan 1A (bgg en kelder), 6245 SB Eijsden

Bekendmaking voor bouwvergunning in Eijsden-Margraten

Geplaatst op Lokaalnieuwseijsden.nl op: 23-2-2024

  1. Bekendmakingen Eijsden
  2. Kennisgeving huisnummerbesluit, Kasteellaan 1 (1e-2e en 3e verdieping) en Kasteellaan 1A (bgg en kelder), 6245 SB Eijsden

bouwvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Betreft: Huisnummerbesluit Kasteellaan 1 (1e-2e en 3e verdieping) en Kasteellaan 1A (bgg en kelder), 6245 SB Eijsden Locatie: Kasteellaan 1 (1e-2e en 3e verdieping) en Kasteellaan 1A (bgg en kelder), 6245 SB Eijsden Besluit: Toegekend Besluitdatum: 13 februari 2024 Verzenddatum besluit: 20 februari 2024 Kenmerk: Z2024-00000226 / B2024-00000038 Er is besloten het huisnummer toe te kennen. U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Eijsden-Margraten via e-mail: vvth@eijsden-margraten.nl of bel 043 458 8488. Niet eens met het besluit? Bent u het met ons besluit niet eens, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U moet binnen zes weken, nadat wij het besluit hebben gepubliceerd (besluitdatum), een bezwaarschrift indienen. U kunt alleen bezwaar maken als u een belang heeft dat rechtstreeks is betrokken bij het besluit. De wettelijke grondslag van de bezwaarmogelijkheid staat in artikel 7:1 in combinatie met artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht. Zet in uw bezwaarschrift: •a. uw naam, adres en handtekening; •b. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft; •c. een omschrijving van het besluit en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt; •d. de reden(en) van uw bezwaar. U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de balie van het gemeentehuis of u stuurt het per post naar: Gemeente Eijsden-Margraten College van burgemeester en wethouders Postbus 10 6269 ZG Margraten U kunt geen bezwaarschrift indienen langs de elektronische weg (e-mail, sms, etc.). Als u vragen heeft over het indienen van een bezwaarschrift, bijvoorbeeld over de bezwaartermijn, dan kunt u contact opnemen met één van de juridisch medewerkers van het team VVTH+ via het telefoonnummer 043 458 8488. Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Alleen als er spoedeisende belangen zijn die dat nodig maken, kunt u bij de rechter om een tijdelijke maatregel vragen. Dat heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht. Een voorlopige voorziening vragen is niet gratis. De griffie van de rechtbank kan u informeren over de kosten. Het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten.

Unknown

 Lokaalnieuwseijsden.nl Redactie

Lokaalnieuwseijsden.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Eijsden. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.