Ontwerp Bestemmingsplan Kapelkesstraat 9-11 te Eijsden

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Eijsden-Margraten

Geplaatst op Lokaalnieuwseijsden.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Eijsden
  2. Ontwerp Bestemmingsplan Kapelkesstraat 9-11 te Eijsden

bestemmingsplan Kapelkesstraat Eijsden Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Eijsden

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 het ontwerpbestemmingsplan Kapelkesstraat 9-11 te Eijsden (planidentificatienummer NL.IMRO.1903.BPKOM6245AG9-ON01) voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 te Margraten. Het ontwerpbestemmingsplan Kapelkesstraat 9-11 te Eijsden voorziet in een wijziging van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’. De bestaande bebouwing wordt gesloopt en vervolgens wordt een appartementengebouw gerealiseerd voor totaal 8 appartementen. Voor inzage in het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen via de website www.eijsden-margraten.nl en via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1903.BPKOM6245AG9-ON01 Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk (voorkeur) of mondeling een zienswijze op dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG Margraten. Indien u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, kunt u contact opnemen met de gemeente, via het algemene telefoonnummer 14 043 of 043-458 8488. Eijsden-Margraten, 20 december 2023 Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, De secretaris, Mari-An Gerits De burgemeester, Alain Krijnen

Unknown

 Lokaalnieuwseijsden.nl Redactie

Lokaalnieuwseijsden.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Eijsden. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Eijsden

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.