PROVINCIAAL BLADKennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Joseph Partounsstraat Eijsden, Z2023-00000472

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwseijsden.nl op: 7-12-2023

  1. Bekendmakingen Eijsden
  2. PROVINCIAAL BLADKennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Joseph Partounsstraat Eijsden, Z2023-00000472

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming is ontvangen voor Saneren van een bodemverontreiniging categorie tijdelijk uitplaatsen.Datum ontvangst: 13 oktober 2023Locatie: Joseph Partounsstraat Eijsden, kadastraal bekend gemeente Eijsden, sectie D, nummers 273, 6572 en 6970Zaaknummer: Z2023-00000472Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling Uniforme Saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, vierde lid Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.InformatieVergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 (0)43 389 99 99

Unknown

 Lokaalnieuwseijsden.nl Redactie

Lokaalnieuwseijsden.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Eijsden. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Eijsden

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.