PROVINCIAAL BLADKennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, von Geusauplein 21, 6245GC Eijsden, Z2023-00000792

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwseijsden.nl op: 28-2-2024

  1. Bekendmakingen Eijsden
  2. PROVINCIAAL BLADKennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, von Geusauplein 21, 6245GC Eijsden, Z2023-00000792

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming is ontvangen voor Saneren van een bodemverontreiniging categorie immobiel.Datum ontvangst: 21 november 2023Locatie: von Geusauplein 21, 6245GC Eijsden, kadastraal bekend gemeente Eijsden, sectie B, nummer 2517Zaaknummer: Z2023-00000792Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling Uniforme Saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, vierde lid Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.InformatieVergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 (0)43 389 99 99

Unknown

 Lokaalnieuwseijsden.nl Redactie

Lokaalnieuwseijsden.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Eijsden. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.